Veelgestelde vragen

Heeft u zelf een vraag die hier niet tussen staat? Stuur deze dan in en wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

Algemeen

Ik ben geen lid van LTO Noord, kan ik toch deelnemen en een keukentafelgesprek en/ of subsidie aanvragen?

Ja dat kan, de aangeboden mogelijkheden zijn beschikbaar voor alle agrarische ondernemers in de regio. Je hoeft hiervoor geen lid te zijn van LTO Noord.

Wie kan ik voor verdere inhoudelijke/technische vragen bellen?

Je kunt bellen met het informatienummer van DAW LTO Noord: 088 888 66 31.

Hoe maak ik een account aan?

Je kunt een account aanmaken door rechtsboven op de homepagina op ‘Registreren’ te klikken. Je vult je e-mailadres in en bepaalt je wachtwoord. Vervolgens ontvang je op het door jouw opgegeven e-mailadres een bevestigingslink. Zodra je jouw aanmelding bevestigd hebt, heb je een account aangemaakt en kun je inloggen.

Zijn er nog specifieke (wettelijke) eisen verbonden aan de maatregelen die ik wil uitvoeren op mijn bedrijf?

Bij de uitvoering van maatregelen moet je aan de bestaande wet- en regelgeving voldoen. De uitvoerende aannemer dient hiervan op de hoogte te zijn en volgens deze regels te werken.

Werking van het portaal

Hoe kan ik deelnemen?

Je kunt deelnemen door jouw postcode in te voeren in de postcodecheck, je ziet dan of er mogelijkheden zijn voor jouw bedrijf. Indien dit het geval is kun je een mogelijkheid aanklikken. Vervolgens kun je een account aanmaken en jezelf vrijblijvend aanmelden als deelnemer.

Hoe werkt het portaal?

Je voert jouw postcode in om te zien welke mogelijkheden er zijn voor jouw bedrijf. De beschikbare mogelijkheden kun je aanklikken om meer informatie te krijgen. Je kunt je oriënteren op maatregelen en de werkwijze en je kunt je aanmelden als deelnemer om een keukentafelgesprek aan te kunnen vragen.

Maatregelen

Wat voor soort maatregelen zijn er?

Dit is afhankelijk van de regeling die je bekijkt. Je kunt je per regeling oriënteren op de maatregelen die gesubsidieerd worden.

Kan ik meerdere maatregelen aanvragen?

Ja, het staat vrij om op alle thema's subsidie voor maatregelen aan te vragen. Voor de thema's zijn inhoudelijk deskundige coaches beschikbaar. Vanwege deze expertise kunnen er meerdere bedrijfsbezoeken van verschillende coaches nodig zijn als je maatregelen binnen verschillende thema's aanvraagt. Er is per thema een maximaal subsidiebedrag vastgesteld. Deze informatie vind je in het overzicht van de maatregelenlijst dat je per thema terugvindt in het portaal.

Gebiedsmakelaar

Wat is de rol van de gebiedsmakelaar?

De gebiedsmakelaar komt bij je langs voor een keukentafelgesprek. Hij/Zij is op de hoogte van de mogelijkheden en kan met jou meedenken. Hij/ zij begeleidt het indienen van een aanvraag en de declaratie nadat je de maatregelen hebt uitgevoerd.

Wie zijn de gebiedsmakelaars?

De gebiedsmakelaars werken als zelfstandigen en zijn bekend in/ met de agrarische sector. Per regio is een eigen gebiedsmakelaar actief.

Is het bezoek van de gebiedsmakelaar gratis?

Ja, het bezoek van de gebiedsmakelaar is gratis.

Kan ik zonder gebiedsmakelaar maatregelen aanvragen?

Ja, je kan ook zonder gebiedsmakelaar maatregelen aanvragen.

Binnen welke termijn komt de gebiedsmakelaar langs op mijn bedrijf?

Nadat je je hebt aangemeld als deelnemer wordt er op korte termijn een afspraak voor een keukentafelgesprek gemaakt. Je wordt hiervan per mail op de hoogte gesteld.

Bedrijfsbezoek

Hoe lang duurt een keukentafelgesprek?

Wanneer de gebiedsmakelaar langs komt voor een keukentafelgesprek zal dit ongeveer een uur in beslag nemen.

Als de gebiedsmakelaar langs komt voor een keukentafelgesprek, ben ik dan verplicht om een aanvraag in te dienen?

Nee, het keukentafelgesprek is vrijblijvend. De gebiedsmakelaar denkt met jou mee, je beslist zelf of je een aanvraag in wilt dienen.

Is het keukentafelgesprek gratis?

Ja, het keukentafelgesprek is gratis. Bovendien zit je nergens aan vast. Het keukentafelgesprek is geheel vrijblijvend en helpt in de oriëntatie op mogelijkheden voor subsidie.

Kan ik na het bedrijfsbezoek nog wijzigingen doorvoeren?

Ja dat kan, neem hiervoor contact op met de gebiedsmakelaar.

Worden mijn gegevens gedeeld met derden?

Nee. Alle ingevulde gegevens blijven jouw eigendom en worden niet aan derden verstrekt. De gegevens worden door de samenwerkingspartners uitsluitend, en zo ver als nodig, gebruikt voor de uitvoering van het doel van het Landbouwportaal Oost conform de algemene verordening gegevensbescherming.

Subsidie

Wat is bovenwettelijk?

Bovenwettelijk wil zeggen dat de maatregel niet binnen bestaande wet- en regelgeving valt. Dit betekent dat je voor deze maatregelen subsidie kunt ontvangen.

Wat betekent de ondertekening bij de subsidie-aanvraag?

Door ondertekening van de subsidieaanvraag verklaar je dat je deze naar waarheid hebt ingevuld en dat alle ingevulde gegevens kloppen. Alleen een volledig en goed ingevulde subsidieaanvraag zal in behandeling worden genomen. Je handtekening onder de subsidieaanvraag moet je dus zien als een contract.

Vindt er controle op de uitvoering plaats?

Aan de hand van steekproeven met eindcontroles zal worden gecontroleerd of een gesubsidieerde maatregel juist is uitgevoerd en of de subsidie dus terecht is verleend. Wanneer een controle plaats zal vinden word je hiervan op de hoogte gesteld.

Is er een kans dat ik de ontvangen subsidie moet terugbetalen?

Als bij controle blijkt dat jij ten onrechte subsidie hebt ontvangen zal deze subsidie worden teruggevorderd.

Mag ik zelf kiezen welke aannemer ik inhuur voor de aanleg van bepaalde maatregelen?

Ja, je mag zelf een aannemer inhuren voor de aanleg van bepaalde maatregelen.

Kan ik met terugwerkende kracht subsidie krijgen voor maatregelen die ik recentelijk al heb uitgevoerd en die onderdeel zijn van de maatregelenlijsten van het landbouwportaal?

Ja, mits de uitvoering plaats heeft gevonden binnen de looptijd van de regeling waar je subsidie aanvraagt.

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.