Privacyverklaring

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van DAW Oost-Nederland (hierna: LP-OOST) Deze privacyverklaring heeft betrekking op de gegevensverwerking door LP-OOST via deze website en het gebruik van cookies.

De betrokken partijen bij LP-OOST respecteren de privacy van alle bezoekers en deelnemers aan de projecten op deze website. Wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Deze informatie wordt niet gedeeld. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op de diensten van deze website.

LP-OOST is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van andere sites die via een link op LP-OOST bereikbaar zijn. In het geval dat u via LP-OOST doorlinkt naar andere websites, dan raden wij u aan om de privacyverklaring en disclaimer op die websites te raadplegen.

Gebruik van onze diensten

Bij het bezoeken van LP-OOST wordt u gevraagd een postcodecheck te doen. Dit wordt gevraagd om voor uw bedrijf de juiste mogelijkheden te selecteren.

Wanneer u op LP-OOST een account aanmaakt, dan vragen wij uw e-mailadres. Met dit e-mailadres (en het gegeven wachtwoord) kunt u op een later moment opnieuw inloggen om uw dossier te bekijken. Het e-mailadres wordt ook gebruikt om uw wachtwoord te herstellen indien u deze bent vergeten. Uw telefoonnummer vragen we zodat wij u kunnen bereiken wanneer er onverhoopt iets misgaat bij uw registratie.

De door u verstrekte persoonsgegevens (zie hierboven) worden in een beveiligde omgeving van LP-OOST opgeslagen en worden uitsluitend gebruikt om de informatie en diensten van LP-OOST aan u te kunnen leveren.

Uw persoonsgegevens (zie hierboven) worden door LP-OOST geverifieerd om vast te stellen of de ingevulde gegevens juist zijn en bij uw bedrijf horen. Hiervoor wordt een e-mail verzonden ter verificatie van uw e-mailadres.

Uw persoonsgegevens worden in beginsel alleen gebruikt door LP-OOST. De persoonsgegevens worden zonder uw toestemming niet aan derden verstrekt, tenzij wij daartoe verplicht zijn op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak of als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst tussen u en LP-OOST.

Het kan zijn dat we gebruik maken van uw e-mailadres om u in de toekomst te benaderen mocht er een nieuw/vervolg project zijn waarvan wij denken dat dat voor u interessant is. Mocht u hier geen prijs op stellen dan kunt u dat met een e-mail laten weten.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw persoonsgegevens en uw dossier in te zien, te veranderen, of te verwijderen. In dat geval kunt u via onderstaande gegevens contact met ons op nemen.

Contactgegevens

E-mail adres: info@dawoostnederland.nl

Telefoonnummer: 088-888 61 33

 

Gegevens delen

De gegevens worden geanonimiseerd gebruikt voor statistieken om de website te verbeteren en het gebruik van LP-OOST te kunnen meten en verantwoorden. De projectleider van LP-OOST  heeft inzage in deze geanonimiseerde statistieken.

Aan LP-OOST zijn helpdeskmedewerkers verbonden. Ze zijn bereikbaar via de hierboven genoemde contactgegevens. De helpdeskmedewerkers hebben toegang tot de opgeslagen persoonsgegevens in het systeem van LP-OOST en zijn uw vraagbaak m.b.t. deze website. De helpdeskmedewerkers kunnen uw persoonsgegevens inzien en alleen met uw toestemming veranderen en of verwijderen. 

De helpdeskmedewerker is ook de contactpersoon tussen u en de adviseurs. Nadat u zich als deelnemer heeft aangemeld, en u uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, heeft de contactpersoon inzage in uw persoonsgegevens en geeft deze ook door aan een adviseur. Deze adviseur maakt vervolgens met u een afspraak voor een bedrijfsbezoek.

Tijdens het bedrijfsbezoek legt de adviseur de met u gemaakte afspraken, adviezen en/of maatregelen vast in het afsprakenformulier. Het afsprakenformulier vormt de basis voor de subsidieaanvraag en wordt toegevoegd aan uw dossier.

Via LP-OOST kunt u subsidie voor maatregelen aanvragen. De helpdeskmedewerkers kunnen uw subsidieaanvraag inzien en beoordelen. Indien de aanvraag niet volledig of niet in overeenstemming is met de subsidievoorwaarden, dan neemt een helpdeskmedewerker contact met u op. Hij/zij kan uw aanvraag niet wijzigen. Indien de (gewijzigde) aanvraag volledig en in overeenstemming is met de subsidievoorwaarden, dan zal de projectleider op basis van uw aanvraag een beschikking afgeven.

Bewaartermijn

LP OOST bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel (zie hierboven) waarvoor de gegevens zijn verzameld. LP-OOST hanteert de standaard bewaartermijnen als dit nodig is om te voldoen aan de wettelijke bewaartermijnen.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestandjes die op uw computer worden opgeslagen door een website die u bekijkt. Daarmee is uw computer te herkennen tijdens uw bezoek. Er zijn 3 typen cookies:

  1. Noodzakelijke cookies. Bepaalde cookies zijn nodig om instellingen of voorkeuren vast te houden tijdens een bezoek aan de website of tot een volgend bezoek. De website ‘onthoudt’ de instellingen of voorkeuren door een cookie te plaatsen. Zonder cookies wordt u elke keer lastiggevallen met dezelfde vragen.
  2. Cookies voor onderzoek naar websitegebruik. Er zijn cookies die aan de website doorgeven welke pagina’s u bekijkt, in welke volgorde, en hoe lang. Daarmee zijn webstatistieken te maken, die kunnen helpen om de website te beter op de bezoekers af te stemmen.
  3. Cookies van websites van derden. Bij bepaalde onderdelen van de website zetten websites van derden cookies. Het gaat dan om handige extra’s: zoals een Google-plattegrond met interactieve routebeschrijving.

LP-OOST gebruikt cookies voor statistieken en onderzoek (type 2)

LP-OOST maakt gebruik van cookies voor webstatistieken en onderzoek om daarmee inzicht te verkrijgen hoe bezoekers de website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Deze 'analytics cookies' bevatten een (uniek) nummer. Ze bevatten geen persoonsgegevens. LP-OOST kan deze cookies niet gebruiken om u persoonlijk te herkennen. Ook kunnen cookies niet worden gebruikt om u op andere websites te herkennen. De verzamelde anonieme gegevens worden niet voor een ander doel gebruikt dan voor verbetering van de website en niet aan derden ter beschikking gesteld.

Geen cookies ontvangen

Wilt u geen cookies ontvangen? Dan kunt u uw internetbrowser daarop instellen. De website waarschuwingsdienst.nl geeft informatie over de meest gebruikte browsers. Uw IP adres wordt in dit geval niet geregistreerd.

 

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze website en diensten te optimaliseren maken wij gebruik van cookies. Deze cookies gebruiken wij voor functionaliteiten en analytische gegevens. U vindt meer informatie in onze Privacy statement.